Nieuwsberichten

Betaling contributie via Clubcollect seizoen 21/22

Beste leden,

Het nieuwe voetbalseizoen 2021/2022 is weer begonnen en de eerste competitiewedstrijden zijn al weer gespeeld.

Graag willen wij jullie aandacht vragen voor de inning van de contributie van dit seizoen. De contributie voor het voetbalseizoen 2020/2021 bedraagt voor de spelende leden €190,-  en voor de leden uitkomend in de 35+ competitie is dit € 70,-.

Deze maand zullen de spelende leden een bericht ontvangen per e-mail om een betaalkeuze te maken voor de contributie van dit seizoen.

Dit is dus geen SPAM maar een correct bericht!  Klik dus niet weg, maar maak direct de juiste betaalkeuze. 

Er zijn 2 mogelijkheden, betaling in 1 keer of in termijnen. In de mail vind je daar meer uitleg over.

Door onze ervaringen van het afgelopen seizoenen hebben we de taak van tijdige en volledige betaling van de contributie belegd bij een contributiejager, die dit proces vanaf de start van de inning van de contributie tot en met betaling scherp bewaakt.

Mochten er gegronde redenen zijn om absoluut niet via Clubcollect te willen betalen dan dient dit tijdig kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur. Wij zullen dan samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

We rekenen hierin op alle medewerking en betrokkenheid, zodat we VV Groningen draaiende kunnen blijven houden. Uiteraard willen we alle spelende leden, sponsoren en supporters een heel plezierig voetbalseizoen toewensen ondanks alle corona verwikkelingen waar we met zijn allen inzitten.

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur vv Groningen

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image