Nieuwsberichten

Algemene ledenvergadering 1 september 19:30 uur

Op dinsdag 1 september is er door het bestuur van VV Groningen een algemene ledenvergadering uitgeroepen. Op deze vergadering zullen een aantal belangrijke beslissingen worden genomen waaronder het kiezen van een nieuw bestuur.

Gezien het belang van deze ledenvergadering roepen we dan ook alle leden op om aanwezig te zijn. Aanvang is om 19:30 uur.

 

De agendapunten zijn:

 

1 opening voorzitter.
2 ingekomen stukken.
3 verslag kascommissie.
4 verslag penningmeester.
5 verkiezing bestuur.
Voorzitter H v/d Velde                  aftredend niet herkiesbaar
Penningmeester W Tepper        aftredend niet herkiesbaar
Secretaris J Koster                       aftredend niet herkiesbaar
Bestuurslid J v/d Klok                  herkiesbaar
Bestuurslid N Kranenburg          herkiesbaar
6 rondvraag.
7 sluiting
Het bestuur van VV Groningen

1 Response

 1. Beste V.V.G ers,
  De tweede editie van het v.v.Groningen / Gjaltema Toernooi is alweer een paar dagen achter de rug.
  Wij kunnen als toernooicommissie terugzien op een paar fantastische dagen , waarin veel voetbal plezier
  en een hoog niveau van uitstraalde.
  Daarom wil ik graag iedereen die zich heeft ingezet om het een succes te maken van harte bedanken , maar speciaal
  Robert Bollegraaf die met zijn leeuwenaandeel aan werk zeker voor 70 % heeft gezorgd dat het toernooi vlekkeloos verliep.
  Nogmaals aan iedereen hartelijk dank en hopelijk volgend jaar weer.
  Vriendelijke sportgroeten E.Boven

Leave a Reply

Enter Captcha Here : *

Reload Image